แหล่งท่องเที่ยว

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

           จังหวัดนครสวรรค์ มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีบันทึกในศิลาจารึกของสุโขทัย เรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำศึกสงคราม ภายหลังเรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เมืองปากน้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า จังหวัดนครสวรรค์ เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายระหว่างประเทศ
 
           จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง
และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร
 
แผนที่ ในตัวเมือง จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร
แผนที่ ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร

 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

เป็นอุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุม ๒ จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์    ทั้งยังเป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุด โดยมีพื้นที่ ๕๕๘,๗๕๐ ไร่ ทิศเหนือติดกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ทิศใต้ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   อุ้มผาง จังหวัดตาก และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ป่าส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่ามากมายรวมทั้งสัตว์ป่าหายาก สำหรับช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานฯ ปรากฏอยู่หลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ได้แก่ ช่องเย็น ที่มีอากาศหนาวเย็นทั้งปี และยังเป็นจุดดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถพบนกหายากได้ที่นี่ เช่น นกเงือกคอแดง นกภูหงอนพม่า นกพญาปากกว้างหางยาว  นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง เป็นต้น ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานฯ ที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่

 

น้ำตกแม่เรวา (น้ำตกแม่รีวา) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีจำนวน ๕ ชั้น ชั้นที่ ๓ มีความสูงที่สุด ๑๐๐ เมตร น้ำไหลเกือบตลอดปี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๒๑ กิโลเมตร และต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นโดยใช้เวลาไป-กลับ ประมาณ ๓-๔ วัน ในการเดินทางไปยังน้ำตกเรวาทุกครั้งต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางของอุทยานฯ ก่อนเสมอ

ข้อมูลโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
ล่องแก่งแม่วงก์ มีความยากอยู่ที่ระดับ ๒-๓ เป็นการล่องแก่งตามลำน้ำแม่วงก์ซึ่งมีความคดโค้งไปมาและไปสิ้นสุดที่แก่งลานนกยูง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ระยะทาง ๗ กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่องแก่ง ๑.๓๐ ชั่วโมง และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ยังมีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.๔ (แม่เรวา) โทร. ๐๘ ๑๒๘๓ ๕๔๗๔

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ยังมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกบริการที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ โดยสอบถามข้อมูลได้ที่อุทยานฯ ถนนคลองลาน-อุ้มผาง กิโลเมตรที่ ๖๕ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๙๐๑๐-๑ หรือที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐,  หรือทางเว็บไซต์ www.dnp.go.th