ตามรอยโปรแกรมนำเที่ยว ในจังหวัดพิจิตร

 
โปรแกรมที่ ๑ เที่ยวพิจิตร 2 วัน 1 คืน
 
   วันที่ ๑
   ๐๖.๐๐น. - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
   ๑๑.๐๐ น. - ชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร ชมห้องจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นมา ของจังหวัดพิจิตร
   ๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
   ๑๓.๓๐ น. - อุทยานเมืองเก่าพิจิตร  ศาลหลักเมือง วัดมหาธาตุ ถ้ำชาละวัน
   ๑๔.๓๐น. - ชมบึงสีไฟ บึงน้ำขนาดใหญ่ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี รูปปั้นพญาชาละวัน สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ  สวนสิริกิติ์  น้ำตกสามมิติ  และอุทยานบัว  
   ๑๖.๓๐ น. - กลับเข้าที่พักตัวเมืองพิจิตร/พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
   วันที่ ๒
   ๐๘.๐๐ น. - นมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง
   ๐๙.๐๐ น. - เดินทางไปวัดโพธิ์ประทับช้าง สถานที่ประสูติสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ และแวะซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูป ส้มโอ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง
   ๑๐.๓๐ น. - วัดเขารูปช้าง ชมเจดีย์แบบลังกาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายช้าง และมณฑป แบบจตุรมุขหลังเก่า ภายในมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสำริดและที่ฝาผนังมี ภาพเขียน เรื่องไตรภูมิพระร่วง
   ๑๑.๓๐ น. - เดินทางไปอำเภอตะพานหิน  นมัสการพระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโตตะพานหิน
                    - แวะจิบกาแฟโบราณตะพานหิน ร้านโกยี /รับประทานอาหารกลางวันก๋วยเตี๋ยวไทย
   ๑๔.๐๐ น. - นมัสการหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ชมพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร
   ๑๕.๐๐ น. - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ