ททท.สำนักงานนครสวรรค์ขอเชิญร่วมงาน “๑๑๓ ปี เที่ยวตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒”

   เชิญร่วมรำลึกงานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

กำหนดจัดทุกๆเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ แต่ละอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ เคยเสด็จประพาสต้น เหตุที่เรียกว่า "ประพาสต้น" นั้น เนื่องจากเมื่อเวลาจะประพาสแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเสด็จไป เพื่อใกล้ชิดกับประชาราษฎร์มากขึ้น ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเก๋ง ๔ แจว ๑ ลำ แต่เรือลำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน ๔ แจว ที่แม่น้ำอ้อมแขวง จ.ราชบุรี ๑ ลำ โปรดให้ เจ้าหมื่นเสมอใจราช เป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้าหมื่นเสมอใจราชมีชื่อเรียกว่า "อ้น" จึงทรงดำรัสเรียกเรือลำนั้นว่า "เรือตาอ้น" เรียกเร็วๆ จึงกลายเสียงเป็น "เรือต้น"  ในปีนี้ งานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๘ พื้นที่ ซึ่งไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมของแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป ร่วมย้อนเวลารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ ๕ ในจังหวัดนครสวรรค์ ๘ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๒

จุดที่ ๑ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น วัดพระปรางค์เหลือง อ.พยุหะคีรี

(๑๑ - ๑๒ ส.ค.๖๒)

สถานที่ จัดงาน วัดพระปรางค์เหลือง

หน่วยดำเนินการ อำเภอพยุหะคีรี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

• การประกอบพิธีบวงสรวง รัชกาลที่ ๕

• การประดับตกแต่งจุดเสด็จทั้ง ๗ จุด ภายในวัดพระปรางค์เหลืองให้เป็นที่น่าสนใจและประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

• จัดขบวนเรือ(จำลอง) การเสด็จประพาสต้น ตามลำน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดพระปรางค์เหลือง

   • การจัดประกวดนายท้ายประพาสต้นและนางข้าหลวง

   • จัดละครเวทีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๕

   • จัดแสดงอาหารไทยโบราณย้อนยุค ในพิธีเปิดงานเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

   • สาธิตการเหยียบฉ่า

  • จัดเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

  • ประกวดส้มตำลีลา

 ติดต่อสอบถาม : เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

     ๐๕๖-๒๖๗๓๗๔ ต่อ ๑๑๕,๑๘๑-๓๙๔๑๙๙๙

จุดที่๒ตามรอยพระยุคลบาทพระพุทธเจ้าหลวง ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ วัดเกาะหงษ์ อ.เมืองฯ (๑๒ ส.ค.๖๒)

สถานที่ จัดงาน ตำบลตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

หน่วยดำเนินการ อำเภอเมืองนครสวรรค์

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

• กราบสมัสการ “พระสังกัจจายน์ยืน ๑ เดียวในโลก” ที่จะนำมาให้กราบขอพรเพียงปีละ ๑ วัน

  เท่านั้น

• กราบขอพรหลวงพ่อกัน-หลวงพ่ออินทร์ ยอดเกจิอาจารย์ในอดีต

• ชิมอาหาร-ขนมโบราณ ตลาดย้อนยุค

• ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายในพระอุโบสถเก่าที่ ร.๕ เคยเสด็จฯ มานมัสการ

  พระประธานในอุโบสถ • ชมเรือยาวโบราณอายุกว่า ๒๐๐ ปี

• ชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน

• มัคคุเทศก์น้อยบรรยาย “ประพาสต้น” • ชมการ “เหยียบฉ่า” รักษาโรคแบบโบราณ

  ติดต่อสอบถาม : อบต.ตะเคียนเลื่อน โทร. ๐๕๖-๒๑๗๔๔๑,  ๐๙๕-๓๐๖๐๗๘๒

 

จุดที่ 3 จัดนิทรรศการย้อนรอยตามเสด็จ ร.๕ ประพาสฯ บ้านหัวดงครบ ๑๑๓ ปี

 ประจำปี ๒๕๖๒ วัดหัวดงใต้ อ.เก้าเลี้ยว  (๑๖ ส.ค. ๖๒)

หน่วยดำเนินการ อำเภอเก้าเลี้ยว

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

   • พิธีบวงสรวง ชมและร่วมขบวนแห่พระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ระยะทาง   

๘๐๐ เมตร ย้อนรอยเส้นทางเสด็จฯ

• ชมนิทรรศการย้อนรอยตาม

เสด็จ ร.๕ ประพาสต้นบ้านหัวดง

• กราบขอพรหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

• ชมการประกวดขนมไทยโบราณ (ข้าวเหนียวน้ำกะทิแตงไทย)

   • ชมกิจกรรมการประกวดหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ และการแสดงของนักเรียน

ติดต่อสอบถาม :อบต.หัวดง ๐๕๖-๓๘๔๐๗๔,๐๘๙-๙๕๘๒๙๓๐, ๐๘๔-๙๐๑๓๕๕๕

 

 

จุดที่ ๔ จัดงาน "รำลึก ๑๑๓ ปี พระพุทธเจ้าหลวง

เสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์บ้านเก้าเลี้ยว”วัดเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว (๑๖ - ๑๗ ส.ค. ๖๒)

หน่วยดำเนินการ อำเภอเก้าเลี้ยว

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

• พิธีบวงสรวง ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมรูปไม้แกะสลักไม้สักทอง

  ริ้วขบวนประพาสต้น

• ขบวนสลากภัตจากที่ว่าการอำเภอรอบตลาดเก้าเลี้ยว

• ประกวดร้อยมาลัยดอกมะลิ

• นิทรรศการพระเครื่อง

• นิทรรศการตามรอยเสด็จประพาสต้น

• ซุ้มอาหาร ขนมไทยโบราณ

• สลากภัตอาหารทรงโปรด

• การแสดงวัฒนธรรมไทยทรงดำ (บ้านยางใหญ่)

• การแสดงรำวงย้อนยุค การแสดงอังกะลุงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

• ตลาดย้อนยุค สินค้าเกษตรพื้นบ้าน สด ใหม่ ราคาถูก • การแต่งกายย้อนยุค

ติดต่อสอบถาม : โทร. ๐๘๑-๗๘๕๘๖๙๘, ๐๘๗-๓๑๘๓๕๒๑, ๐๘๙-๕๖๒๘๕๘๔

 

จุดที่ ๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามรอยเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์

บ้านหูกวางประจำปี อ.บรรพตพิสัย (๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๖๒)

หน่วยดำเนินการ อำเภอบรรพตพิสัย

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

• พิธีบวงสรวง/นิทรรศการ ร.๕ เสด็จฯ บึงหูกวาง

• สาธิต การประกอบอาหารและขนมพื้นบ้าน  สมัย ร.๕ 

• ชมการแสดงดนตรีอังกะลุง การแสดงดนตรีโรงเรียนบรรพตพิสัยวิทยาคม

• ชมการแสดงละครพระเจ้าเสือเสด็จฯ คล้องช้างบึงหูกวาง

• การแสดงรำวงกลองยาว

• แข่งขันประกวดส้มตำ

ติดต่อสอบถาม :อบต.หูกวาง ๐๕๖-๓๘๔๕๖๗ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ๑๕๖-๒๔๔๐๓๖,๐๘๑-๘๘๖๓๗๘๖

 

จุดที่ ๖ วัดเขาหน่อ วัดบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย  (๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๖๒)

หน่วยดำเนินการ อำเภอบรรพตพิสัย

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

• กราบพระนอนหน้าถ้ำศักดิ์สิทธิ์ ชมเครื่องสังเค็ตที่ ร.๕ ถวายหลวงพ่อแหยม

• ชม “สระเสด็จ” ที่ ร.๕ ทรงสรงน้ำ

• “ตลาดต้องชม”

• เลือกซื้อสินค้า OTOP ขนมหวาน/อาหารพื้นบ้าน/ผักผลไม้ปลอดสารพิษ

• การแข่งขันทำอาหาร ขนมไทย

• การประกวดนางงาม นางพันธุรัตน์

• ชมขบวนเรือเสด็จประพาสต้นจำลอง

• เลี้ยงอาหารลิงนับพันตัว

• ชมฝูงค้างคาวนับล้านบินออกจากถ้ำยามเย็น

 ติดต่อสอบถาม : เทศบาลตำบลบ้านแดน โทร. ๐๕๖-๒๗๙๓๒๑

 

จุดที่ ๗ การจัดงานเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี กับ ๑๑๓ ปี ตามรอย พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นดินแดนประวัติศาสตร์ บ้านเขาดิน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 

วัดเขาดินใต้ วัดมหาโพธิใต้ อ.เก้าเลี้ยว (๒๘ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๖๒)

หน่วยดำเนินการ อำเภอเก้าเลี้ยว

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.

  - พิธีบวงสรวงพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕

   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง

   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี

   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก

  - ชมตลาดโบราณย้อนยุค (ตลาดเจ้าค่ะ)  

   - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที

   - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง

   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี

   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก

    - ชมตลาดโบราณย้อนยุค(ตลาดเจ้าค่ะ)   

   - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที

    - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล

    - การประกวดลูกทาส จากชุมชน ๑๑ หมู่บ้าน

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง

   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี

   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก

    - ชมตลาดโบราณย้อนยุค(ตลาดเจ้าค่ะ)

   - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที

    - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล

    - ชมขบวนแห่รถบุพชาติการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง จากชุมชน ๑๑ หมู่บ้าน

     - ชมการแสดงแสง สี เสียง ประกอบรถบุพชาติการเสด็จประพาสต้น โดยชุมชน

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

   - จัดประกวดวัตถุมงคลหลวงพ่อเฮง /เหรียญ จปร. และพระเกจิอาจารย์ในพื้นที่

   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง

   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี

   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก

    - ชมตลาดโบราณย้อนยุค(ตลาดเจ้าค่ะ)

    - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที

     - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล

    - ชมรถบุพชาติการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕

     - ชมพิธีเปิดงานตามรอยฯและการจำลองการเสด็จประพาสต้น

     - ชมการประชันพลุ ดอกไม้ไฟ เฉลิมพระเกียรติ ๑๐ จังหวัดจากนักพลุทั่วประเทศ

วันที่ ๑  กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

    - จัดประกวดวัตถุมงคลหลวงพ่อเฮง /เหรียญ จปร. และพระเกจิอาจารย์ในพื้นที่

   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง

   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี

   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก

    - ชมตลาดโบราณย้อนยุค(ตลาดเจ้าค่ะ)

    - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที

    - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล

    - ชมรถบุพชาติการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕

     - ชมการประกวดธิดานางทาส จากสาวงามทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถาม : อบต.เขาดิน โทร. ๐๘๖-๙๗๑๗๙๙๙  คุณวัชรินทร์ เงินสุข ๐๘๙-๕๖๒๘๕๘๔

จุดที่ ๘ ตามรอยพระยุคลบาทเสด็จประพาสต้น ร. ๕ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ วัดศรีสุวรรณ  (วัดเขื่อนแดง) อ.เมืองฯ (๒๙ ส.ค. ๖๒)

หน่วยดำเนินการ อำเภอเมืองนครสวรรค์

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

• พิธีบวงสรวงรัชกาลที่ ๕ ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง   เสด็จประพาสต้น

• ชมการประดับตกแต่งศาลาที่ประทับรัชกาลที่ ๕

• เลือก ชม ชิม ช็อป ของดีตำบลนครสวรรค์ตก ณ ตลาดโบราณ

   • การแสดงรำวงย้อนยุค

• ชมการแสดงแสงสีเสียง ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงมณฑลนครสวรรค์ รศ.125

• การประกวดแต่งกายย้อนยุค, นายทหาร สมัย ร.๕ อาหารบุฟเฟ่ต์ ฟรี        

ติดต่อสอบถาม : อบต.นครสวรรค์ตก  โทร. ๐๕๖-๒๔๕๒๕๘

 

  นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า งานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างหนึ่งของชาวนครสวรรค์ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านแต่ละอำเภอจะแต่งกายย้อนยุค ทำอาหาร ขนม เพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเสด็จประพาสต้นฯ อีกทั้งงานนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครสวรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงาน เสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒   ในปีนี้มีกำหนดจัดงานแถลงข่าว โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น กลุ่มจังหวัดภาพเหนือตอนล่าง ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาประชมคมจังหวัดนครสวรรค์