ประเพณีแข่งเรือยาว พิจิตร

ประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดพิจิตรการแข่งเรือยาวของหวัดท่าหลวง เริ่มในสมัยท่าเจ้าคุณ พระธรรมทัสส์มุนีวงค์ (เอี่ยม) เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง และเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เมื่อ ประมาณ พ.ศ.  2450 ได้กำหนดงานจัดงานแข่งขันเรือตามกำหนดวัน คือ วัน ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ภายหลังน้ำในแม่น้ำน่าน ลดลงเร็วเกินไป ไม่ เหมาะสมจะแข่งขันเรือยาว จึงเปลี่ยนมาเป็นวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10 และทางวัด แข่งขันเพียงวันเดียว การแข่งขันเรือยาว ได้จัดนำผ้าห่มหลวงพ่อเพชร มอบให้ เป็นรางวัล สำหรับเรือยาวที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ต่อมาได้เปลี่ยนรางวัล เป็นธงที่มีรูปหลวงพ่อเพชรแทน “สำหรับการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ททท.สำนักงานนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2562 มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมขบวนแห่เรือพยุหะยาตราทางชลมารคจำลองอย่างสวยงาม หนึ่งเดียวในสยาม เช้าวันที่ 7 กันยายน 2562 และพิธีมอบถ้วยรางวัลทุกประเภทในวันที่ 8 กันยายน 2562

 

ประเภทและขนาดการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562

การขังขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

- ประเภทเรือยาวเล็ก    ไม่เกิน 30 ฝีพาย

- ประเภทเรือยาวกลาง  31-40 ฝีพาย

- ประเภทเรือยาวใหญ่   41-55 ฝีพาย

การจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยเกียรติยศ แบ่งเป็น 3 ประเภท

- ประเภทเรือยาวเล็ก    ไม่เกิน 30 ฝีพาย (เรือภายในจังหวัดพิจิตร)

- ประเภทเรือยาวเล็ก    ไม่เกิน 30 ฝีพาย (เรือเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี)

- ประเภทเรือยาวใหญ่   41-55 ฝีพาย    (เรือโบราณ)

 

ประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสนามอันดับหนึ่งของประเทศ ได้แก่

(1) เป็นสนามชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(2) สนามศักดิ์สิทธิ์แข่งขันต่อหน้าองค์หลวงพ่อเพชร

(3) พิธีเปิดพยุหยาตราทางชลมารคจำลองสวยที่สุด

(4) เป็นสนามแข่งขันแรกและยาวนานที่สุด 122ปี

(5) มีเรือเข้าแข่งขันมากที่สุด

(6) มีรางวัลมากที่สุด

(7) มีคนร่วมชมมากที่สุด           

(8) มีคนพากย์มันที่สุด

(9) เป็นสนามที่เชียร์สนุกที่สุด

     นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้สามารถกระตุ่นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดพิจิตรได้มากเพราะการแข่งขันเรือยาวเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยมาหลายยุคหลายสมัย และวัดท่าหลวงเป็นศูนย์กลางของการแข่งเรือยาวมาช้านาน  มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิจิตรที่มีมายาวนานกว่าร้อยปีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายภายในประเทศละต่างประเทศและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ททท.สำนักงานนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงาน“แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562”   ณ ลำน้ำน่านวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

- โดยการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรจะเริ่มแข่งขันกันหลายสนาม เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ไปจนถึง เดือนกันยายน 2562 ดังนี้

  1. วันที่ 3 - 4 สิงหาคม        สนามวัดดาน
  2. วันที่ 17    สิงหาคม        สนามวัดบึงตะโกน
  3. วันที่ 18    สิงหาคม        สนามวัดท่าฬ่อ
  4. วันที่ 24 - 25 สิงหาคม   สนามวัดหาดมูลกระบือ
  5. วันที่ 27    สิงหาคม       สนามวัดรังนก
  6. วันที่ 31    สิงหาคม- 1   กันยายน สนามวัดหัวดง
  7. วันที่ 7-8   กันยายน       สนามวัดท่าหลวง พระอารามหลวง (สนามใหญ่ประจำจังหวัดพิจิตร)
  8. วันที่ 14 - 15 กันยายน   สนามวัดวังเทโพธิ์
  9. วันที่ 18    กันยายน       สนามวัดกำแพงดิน

สนามใหญ่ของจังหวัดพิจิตร จะจัดขึ้น ณ ลำน้ำน่านวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ในวันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 โดยที่น่าตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง พยุหตราทางชลมารค อัญเชิญถ้วยพระราชทาน มีที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมกับริ้วขบวนเรือ    ทั่วประเทศ อีกกว่า 200 ลำ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายของภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษาการจำหน่ายสินค้า OTOP  สินค้าพื้นบ้าน การแสดงมหรสพ ฟรีคอนเสิร์ต การแสดงศิลปินพื้นบ้านสุดคลาสสิค ตลอดจนการแสดงของนักเรียน นักศึกษา   การแสดงดนตรี ตลอดงาน

 

 

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร ได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์

โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810  E-mail., www.tourismnakhonsawan.org

 Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/TATNakhonsawan.Phichit/