ร้านอาหาร

อาหารจำพวกเนื้อปลาเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่นิยมกันมากได้แก่ เนื้อปลากรายที่นำมาทำลูกชิ้น ทอดมัน หรือทอดกรอบทั้งตัว