ตารางกิจกรรมประจำปี จ.พิจิตร

  • งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานกาชาดพิจิตร
  • งานประเพณีแข่งเรือยาวพิจิตร 
  • งานประเพณีกำฟ้า
  • วันมะม่วงดัง มะปรางเด่น ของดีอำเภอสากเหล็ก
  • งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  วัดพระพุทธบาทเขาทราย

1 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2563