กิจกรรมประจำปีของนครสววรค์

  • ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
  • เย็นดูดาว เช้าดูนก ที่บึงบอระเพ็ด
  • งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ 

1 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2563