แหล่งท่องเที่ยว

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

           จังหวัดนครสวรรค์ มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีบันทึกในศิลาจารึกของสุโขทัย เรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำศึกสงคราม ภายหลังเรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เมืองปากน้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า จังหวัดนครสวรรค์ เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายระหว่างประเทศ
 
           จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง
และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร
 
แผนที่ ในตัวเมือง จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร
แผนที่ ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร

 

วัดถ้ำพรสวรรค์

ตั้งอยู่ตำบลลำพยนต์ ถนนลาดยาง ห่างจากตัวจังหวัด ๑๐๕ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๑๐ กิโลเมตร การเดินทาง สามารถมาตามทางหลวงหมายเลข ๑ สายตากฟ้า-โคกสำโรง กิโลเมตรที่ ๒๒๔ วัดอยู่ทางซ้ายมือ เดิมทีเคยมีสภาพรกร้างเต็มไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ พระครูนิมิตสิทธิการ (หลวงพ่อเป้า เขมกาโม) ได้มาจำพรรษาบริเวณถ้ำเขาตะบองนาค มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาช่วยกันปรับปรุงภายในถ้ำและนอกถ้ำ บริจาคจตุปัจจัยให้ ต่อมาหลวงพ่อเป้าได้นำมาใช้ในการพัฒนาถ้ำและสร้างถาวรวัตถุ แรกเริ่มได้สร้างบ่อน้ำ สร้างบันไดทางเข้าถ้ำ สร้างกุฏิ โบสถ์ ศาลา  ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ พระสมพงษ์ ทองแฉล้ม (พระครูใบฎีกา สมพงษ์ กิตติสจโจ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรสวรรค์ปัจจุบัน) ได้ปรับปรุงสภาพวัดโดยเทพื้นปูหินอ่อนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด น้ำทะเล และจัดประเพณีลอยกระทงในถ้ำโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ใช้ดอกไม้สดในวันเข้าพรรษา และจัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประจำทุกปี

น้ำตกวังน้ำวิ่ง

เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพยนต์ ห่างจากตัวจังหวัด ๑๐๐ กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางสายตากฟ้า-โคกสำโรง ก่อนถึงวัดถ้ำพรสวรรค์ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายจากถนนเข้าไปอีก ๗๐๐ เมตร น้ำตกวังวิ่งเกิดจากน้ำผุดไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงามมีทั้งหมด ๓ ชั้น มีน้ำตลอดทั้งปี บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นเย็นสบาย   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๓๒๒