แหล่งท่องเที่ยว

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

           จังหวัดนครสวรรค์ มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีบันทึกในศิลาจารึกของสุโขทัย เรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำศึกสงคราม ภายหลังเรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เมืองปากน้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า จังหวัดนครสวรรค์ เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายระหว่างประเทศ
 
           จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง
และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร
 
แผนที่ ในตัวเมือง จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร
แผนที่ ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร

 

เขาหน่อ-เขาแก้ว

 

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแดน ริมทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ๔๕ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย ๑๘ กิโลเมตร โดยเขาหน่อแห่งนี้ เป็นเขาหินปูน มีวัดเขาหน่อตั้งอยู่เชิงเขา และเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕   เมื่อคราวเสด็จประพาสทางชลมารคสายแม่น้ำปิง พระองค์ยังพระราชทานสิ่งของเครื่องสังเค็ด เช่น ปิ่นโต ตะเกียง ชุดกาต้มน้ำร้อนและหีบไม้ให้กับหลวงพ่อแหยม วัดบ้านแดน นอกจากนี้ยังมีไม้รูปอาร์มจารึกข้อความ “ยุทธการ ๕” ตรงกลางมีรูปจักรทองเหลืองที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ให้ เมื่อคราวประทับแรมพระองค์ทรงสรงน้ำที่สระน้ำบริเวณสถานที่นั้น ปัจจุบันเรียกว่า “สระเสด็จ” ส่วนของเขาหน่อแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนด้วยกัน ได้แก่

เขานางพันธุรัต เป็นเขาลูกเล็กที่สามารถเดินขึ้นไปชมทัศนียภาพบนยอดเขาผ่านบันได ๖๐ ขั้น ซึ่งบริเวณลานชมวิวจากเขานางพันธุรัตแห่งนี้จะพบถ้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่และมีพระพุทธรูปองค์เล็ก อีก ๔ องค์อยู่เคียงกัน ชาวบ้านเชื่อกันว่าบริเวณนี้คือถ้ำพญานาค หากต้องการเดินเข้าชมถ้ำควรนำไฟฉายติดตัวไปด้วย ภายในถ้ำค่อนช้างชื้นและเป็นทางตัน ไม่สามารถเดินทะลุออกไปได้ ต้องเดินกลับมาทางเดิม

เขาพระพุทธบาทหรือเขาลูกใหญ่ บริเวณหน้าเขาจะมีโรงเรียนร้างเป็นจุดสังเกต อยู่ห่างจากเขานางพันธุรัตราว ๆ ๓๐๐ เมตร ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและเจดีย์เก่าแก่อายุประมาณ ๔๐๐ ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และมีระฆังที่นำไปแขวนใหม่ประมาณ ๒๐ ใบ บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่  โดยการขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันได ๗๐๐ ขั้น และต้องปีนบันไดลิงอีก ๕ ช่วง ด้วยเส้นทางไม่ค่อยสะดวกทำให้ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้พิชิตยอดเขาหน่อเป็นคนแรก

ต่อมาทางจังหวัดนครสวรรค์ได้สร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ไว้เป็นอนุสรณ์   ระลึกถึงพระองค์ท่านเมื่อครั้งเสด็จประทับแรม ณ ที่แห่งนี้ ส่วนบริเวณเชิงเขามีฝูงลิงจำนวนมากและฝูงค้างคาวในเวลาเย็น                 

สำหรับเขาแก้วอยู่ในบริเวณเดียวกันกับเขาหน่อ ปัจจุบันมีถนนคั่นกลางอย่างชัดเจน เขาแก้วมีถ้ำหลายถ้ำอันเป็นที่อยู่ของฝูงค้างคาว โดยเฉพาะในเวลาพลบค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกหากินจากปากถ้ำนับล้านตัว สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจและความประทับใจแก่ผู้พบเห็น จุดนี้เองที่ทำให้ อบต.บ้านแดน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างศาลาสำหรับชมค้างคาวไว้บริการนักท่องเที่ยว หากเป็นช่วงวันเสาร์และอาทิตย์บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเฝ้ารอชมฝูงค้างคาวและนั่งรับประทานอาหารค่ำจากร้านอาหารชาวบ้านที่บริการในบริเวณนั้น