แหล่งท่องเที่ยว

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

           จังหวัดนครสวรรค์ มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีบันทึกในศิลาจารึกของสุโขทัย เรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำศึกสงคราม ภายหลังเรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เมืองปากน้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า จังหวัดนครสวรรค์ เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายระหว่างประเทศ
 
           จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง
และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร
 
แผนที่ ในตัวเมือง จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร
แผนที่ ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร

 

เขาถ้ำพระ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินศาลา อยู่ใกล้กับที่ทำการวนอุทยานเขาหลวง โดยมีหลวงพ่อสายมังกรเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดเขาถ้ำพระในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย และพระพุทธรูป ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ของทุกปี ทางวัดจะจัดงานนมัสการปิดทองพระวัดเขาถ้ำพระ ประชาชนในท้องถิ่นจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตประมาณ ๑๐๐ ขั้นขึ้นสู่ปากถ้ำ เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบตัววัด เนื่องจากตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงและเมื่อมองมาจากยอดเขาจะพบทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน บริเวณใกล้เคียงกันภายในเขตวนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม มีบ่อขุดทองคำขนาดใหญ่ รวมทั้งบ่อน้ำซับที่ชาวบ้านเรียกว่า “สระแก้ว” และพระพุทธรูป ๑ องค์ ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาหลวง และส่วนยอดเขาเขียวที่สูงรองลงมา เป็นที่ตั้งของวัดถ้ำบ่อยา การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์-อำเภอโกรกพระ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงสายโกรกพระ-ทัพทัน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ๔ กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนลูกรังก็จะถึงเขาถ้ำพระ

วัดบางมะฝ่อ

เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศใต้ สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๒๒ สมัยกรุงธนบุรี เดิมชื่อ วัดจันทป่าฝ้าย ตามนามผู้สร้างคือนายจันท์และนางฝ้าย แต่ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทานพระวินิจฉัยว่าวัดในตำบลบ้านใดก็ควรมีชื่อตามตำบลนั้น ๆ จึงได้ชื่อวัดบางมะฝ่อตั้งแต่นั้นมา ภายในบริเวณวัดยังมีโบสถ์ซึ่งมีประตูหน้าต่างเป็นรูปทวารบาล ด้านในมีรูปราชาธิปก ที่ได้รับพระราชทานมา ฝาผนังด้านในเป็นภาพพุทธชาดก ในวิหารที่อยู่ตรงกันมีภาพพุทธประวัติเป็นฝีมือช่างเก่า และประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ที่มีความแปลกตรงมีตาลปัตรอยู่ด้วย และในวิหารยังมีรอยพระพุทธบาทที่งดงามมาก

 การเดินทางสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์-โกรกพระ โดยวัดห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๓ กิโลเมตร

ฟาร์มนกกระจอกเทศ นครสวรรค์

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลเนินกว้าว มีพื้นที่ ๒๐ ไร่ บรรยากาศร่มรื่น และมีซุ้มนั่งเล่นส่วนตัวท่ามกลางแมกไม้ ภายในฟาร์มยังเปิดให้รับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระจอกเทศ พาชมกระบวนการผลิต และยังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนกกระจอกเทศได้อีกด้วย บางตัวเป็นสินค้าส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ นอกจากนี้ทางฟาร์มยังมีอาหารหน่ายแก่ผู้สนใจ อาทิ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกวาง เนื้อจระเข้ เนื้อแพะ กบ และปลาไหล ปรุงในเมนูต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในราคาแหล่งผลิต โดยฟาร์มเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๒๕๔๗ หรือทางเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/ns.ostrichfarm

วัดเขาดินใต้

 
วัดเขาดินใต้ หรือวัดพระหน่อธรรินทร อยู่ใกล้วารินคงคาราม เมื่อครั้งรัชกาลที่5 เสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชรทางชลมารค ได้แวะเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2449 ทรงสนทนาธรรมกับ "หลวงพ่อเฮง" อดีตเจ้าอาวาส เป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งและทรงแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นพิเศษ นาม "พระครูพิสิษฐสมถคุณ"
 
    "หลวงพ่อเฮง" เป็นพระที่รัชกาลที่ 5 ทรงนับถือมากจนได้รับนิมนต์เข้าไปในพระราชพิธีต่างๆ ตลอดรัชกาล และได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้หลายอย่าง ซึ่งทางวัดมหาโพธิ์ได้เก็บรักษาไว้และดังปรากฎในพระราชหัตถเลขาขอvงร.5 ทรงบันทึกไว้ว่า ทรงเลื่อมใสในศีลา- จารวัตรหลวงพ่อเองมาก และทรงบริจาคเงิน 100 บาท ร่วมสร้างศาลวัดเขาดินใต้ 
 
    "วัดเขาดิน หรือ วัดเขาดินใต้" ในปัจจุบันเนื่องจากต่อมาภายหลังได้มีการสร้างวัดเขาดินเหนือโดยวัดเขาดินใต้นี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อายุประมาณ 200 ปีเศษ ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกด้วยเหตุนี้เองจึงมีชื่อเต็มว่า "วัดพระหน่อธรณิรนทรใกล้วารินคงคาราม" ตั้งอยู่ตรงข้ามวักมหาโพธิ์ใต้ ซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องกันเพราะหลวงพ่อเฮงท่านเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลทั้ง 2 วัด
 
    ซึ่งภายในวัดมีจุดสำคัญต่างๆ ในการตามรอยเสด็จประพาสต้น ดังนี้นมัสการ "หลวงพ่อเฮง" แวะชมวิหารเล็ก ตั้งอยู่บนเขาหน้าวัดเขาดินประดิษฐรอยพระพุทธบาทจำลองที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถถวาย "หลวงพ่อเฮง" เมื่อ พ.ศ. 2456 แวะชมพระอุโบสถบนยอดเขามรทางขึ้นเป็นบันไดนาคสวยงามมาก และ ถ้ำลับแล
 
    การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค์-พิษณุโลก ประมาณ ๒ กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายมือไปทางบ้านแก่งอีกประมาณ ๑๓ กิโลเมตร วัดอยู่ติดถนนทางด้านขวามือ ห่างจากจังหวัดเพียง ๑๕ กิโลเมตร