ททท.สำนักงานนครสวรรค์เชิญร่วม “๑๑๒ ปี เที่ยวตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561”

 
   เชิญร่วมรำลึกงานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561 กำหนดจัดทุกๆเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ แต่ละอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เคยเสด็จประพาสต้น เหตุที่เรียกว่า "ประพาสต้น" นั้น เนื่องจากเมื่อเวลาจะประพาสแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเสด็จไป เพื่อใกล้ชิดกับประชาราษฎร์มากขึ้น ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเก๋ง 4 แจว 1 ลำ แต่เรือลำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน 4 แจว ที่แม่น้ำอ้อมแขวง จ.ราชบุรี 1 ลำ โปรดให้ เจ้าหมื่นเสมอใจราช เป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้าหมื่นเสมอใจราชมีชื่อเรียกว่า "อ้น" จึงทรงดำรัสเรียกเรือลำนั้นว่า "เรือตาอ้น" เรียกเร็วๆ จึงกลายเสียงเป็น "เรือต้น"  ในปีนี้ งานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561 ทั้งหมด 7 พื้นที่ ซึ่งไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมของแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป ร่วมย้อนเวลารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ ๕ ในจังหวัดนครสวรรค์ ๘ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑
 
จุดที่ 1 วัดพระปรางค์เหลือง อ.พยุหะคีรี (๑๑ - ๑๒ ส.ค. ๖๑)
 
• ชมเก๋งเรือ ร.๕ พระราชทาน สถานที่สำคัญ ๗ จุด ตามรอยเสด็จฯ 
• ตลาดโบราณและบ้านทรงไทย ประกวดการแต่งกายย้อนยุค 
• ชมขบวนเสด็จจำลองทางชลมารค และขบวนรับเสด็จฯ (จำลอง) ชมการแสดงแสงสี เสียง และสื่อผสม “๑๑๒ ปี ตามรอย พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์”
• กราบนมัสการ “หลวงพ่อเงิน” ที่เคยถวาย การรดน้ำมนต์ให้ ร.5 และรับน้ำมนต์มหาจินดามณี ฟรี
• ชมการประกวดส้มตำลีลา การแสดงพื้นบ้าน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
• พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
 
ติดติอสอบถาม : เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ๐๕๖-๒6๗๓๗๔ ต่อ ๑๑๕, ๐๘๑-๓๙๔๑๙๙๙
 
จุดที่ 2 วัดเกาะหงษ์ อ.เมืองฯ (๑๒ ส.ค. ๖๑)
 
• กราบสมัสการ “พระสังกัจจายน์ยืน ๑ เดียวในโลก” ที่จะนำมาให้กราบขอพรเพียงปีละ ๑ วัน
  เท่านั้น
• กราบขอพรหลวงพ่อกัน-หลวงพ่ออินทร์ ยอดเกจิอาจารย์ในอดีต 
• ชิมอาหาร-ขนมโบราณ ตลาดย้อนยุค
• ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายในพระอุโบสถเก่าที่ ร.๕ เคยเสด็จฯ มานมัสการพระประธานในอุโบสถ 
• ชมเรือยาวโบราณอายุกว่า ๒๐๐ ปี 
• ชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน
• มัคคุเทศก์น้อยบรรยาย “ประพาสต้น” 
• ชมการ “เหยียบฉ่า” รักษาโรคแบบโบราณ 
  
ติดติอสอบถาม : อบต.ตะเคียนเลื่อน โทร. ๐๕๖-217441,  095-3060782
 
 
จุดที่ 3 วัดหัวดงใต้ อ.เก้าเลี้ยว  (๑๖ ส.ค. ๖๑) 
 
• พิธีบวงสรวง ชมและร่วมขบวนแห่พระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ระยะทาง   
800 เมตร ย้อนรอยเส้นทางเสด็จฯ 
• ชมนิทรรศการย้อนรอยตามเสด็จ ร.๕ ประพาสต้นบ้านหัวดง 
• กราบขอพรหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
• ชมการประกวดขนมไทยโบราณ (ข้าวเหนียวน้ำกะทิแตงไทย)
• ชมกิจกรรมการประกวดหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ และการแสดงของนักเรียน
 
ติดติอสอบถาม :อบต.หัวดว ๐๕๖-๓๘๔๐๗๔,๐๘๙-๙๕๘๒๙๓๐, ๐๘๔-๙๐๑๓๕๕๕
 
 
จุดที่ 4 วัดเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว (๑๖ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) เวลา 09.00 - 21.00 น.
 
• พิธีบวงสรวง ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมรูปไม้แกะสลักไม้สักทอง 
  ริ้วขบวนประพาสต้น
• ขบวนสลากภัตจากที่ว่าการอำเภอรอบตลาดเก้าเลี้ยว 
• ประกวดร้อยมาลัยดอกมะลิ 
• นิทรรศการพระเครื่อง
• นิทรรศการตามรอยเสด็จประพาสต้น 
• ซุ้มอาหาร ขนมไทยโบราณ
• สลากภัตอาหารทรงโปรด
• การแสดงวัฒนธรรมไทยทรงดำ (บ้านยางใหญ่) 
• การแสดงรำ  วงย้อนยุค การแสดงอังกะลุงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
• ร้านค้าเกษตรพื้นบ้าน สด ใหม่ ราคาถูก
 
ติดติอสอบถาม : โทร. ๐๘๑-๗๘๕๘๖๙๘, 087-3183521, ๐๘๙-๕๖๒๘๕๘๔
 
จุดที่ 5 บึงหูกวาง อ.บรรพตพิสัย (๑๖ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
 
• พิธีบวงสรวง/นิทรรศการ ร.๕ เสด็จฯ บึงหูกวาง 
• สาธิต การประกอบอาหารและขนมพื้นบ้านสมัย ร.๕  
• ชมการแสดงดนตรีอังกะลุง การแสดงดนตรีโรงเรียนบรรพตพิสัยวิทยาคม
• ชมการแสดงละครพระเจ้าเสือเสด็จฯ คล้องช้างบึงหูกวาง
• การแสดงรำวงกลองยาว 
• แข่งขันประกวดส้มตำ
 
ติดติอสอบถาม :อบต.หูกวาง ๐๘๖-๒๑๑๓๓๘๘๗ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ๑๕๖-๒๔๔๐๓๖,๐๘๑-๘๘๖๓๗๘๖
 
จุดที่ 6 วัดเขาหน่อ วัดบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย  (๑๘ - ๑๙ ส.ค. ๖๑)
• กราบพระนอนหน้าถ้ำศักดิ์สิทธิ์ ชมเครื่องสังเค็ตที่ ร.๕ ถวายหลวงพ่อแหยม 
• ชม “สระเสด็จ” ที่ ร.๕ ทรงสรงน้ำ 
• “ตลาดต้องชม” 
• เลือกซื้อสินค้า OTOP ขนมหวาน/อาหารพื้นบ้าน/ผักผลไม้ปลอดสารพิษ 
• การแข่งขันทำอาหาร ขนมไทย 
• การประกวดนางงาม นางพันธุรัตน์
• ชมขบวนเรือเสด็จประพาสต้นจำลอง 
• เลี้ยงอาหารลิงนับพันตัว 
• ชมฝูงค้างคาวนับล้านบินออกจากถ้ำยามเย็น
 
ติดติอสอบถาม: เทศบาลตำบลบ้านแดน โทร. ๐๕๖-๒๗๙๓๒๑
 
จุดที่ 7 วัดเขาดินใต้ วัดมหาโพธิใต้ อ.เก้าเลี้ยว (๒๔ ส.ค. - 2 ก.ย. ๖๑)
 
• กราบสักการะขอพร รูปหล่อหลวงพ่อเฮงและพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่กันที่สูงที่สุดในโลก
• ประกวดพระเครื่องพระบูชา พระท้องถิ่น • ชมเครื่องสังเค็ต สิ่งของพระราชทาน ร.5 ถวายหลวงพ่อเฮง เหรียญเสมา จปร.พระราชทาน
• ปิดทองรอยพระพุทธบาทรอยประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เพียง ๘ รอยในโลกนี้
• วันที่ ๓๑ สิงหาคม ชมขบวนแห่รถบุปชาติและการแสดงจินตลีลาประกอบในชุด “น้อมใจภักดิ์จักรีวงศ์”
• วันที่ ๑ กันยายน ชมประกวดรำวงย้อนยุค • การประชันพลุดอกไม้ไฟเทิดพระเกียรติจาก ๑๐ จังหวัดทั่วประเทศ
• วันที่ ๒ กันยายน การประกวดธิดานางทาส จากสาวงามทั่วประเทศ
 
ติดต่อสอบถาม: อบต.เขาดิน โทร. ๐๘๖-๙๗๑๗๙๙๙  คุณวัชรินทร์ เงินสุข ๐๘๙-๕๖๒๘๕๘๔
 
จุดที่ 8 วัดศรีสุวรรณ  (วัดเขื่อนแดง) อ.เมืองฯ (๒๙ ส.ค. ๖๑) 
 
• พิธีบวงสรวงรัชกาลที่ ๕ ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง   เสด็จประพาสต้น 
• ชมการประดับตกแต่งศาลาที่ประทับรัชกาลที่ ๕ • เลือก ชม ชิม ช้อป ของดีตำบลนครสวรรค์ตก ณ ตลาดโบราณ
• การแสดงรำวงย้อนยุค
• ชมการแสดงแสงสีเสียง ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงมณฑลนครสวรรค์ รศ.125
• การประกวดแต่งกายย้อนยุค, นายทหาร สมัย ร.๕ อาหารบุฟเฟ่ต์ ฟรี
 
ติดต่อสอบถาม: อบต.นครสวรรค์ตก  โทร. ๐๕๖-๒๔๕๒๕๘
 
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า งานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างหนึ่งของชาวนครสวรรค์ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านแต่ละอำเภอจะแต่งกายย้อนยุค ทำอาหาร ขนม เพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเสด็จประพาสต้นฯ อีกทั้งงานนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครสวรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงาน เสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2561   ในปีนี้มีกำหนดจัดงานแถลงข่าว โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น กลุ่มจังหวัดภาพเหนือตอนล่าง ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาประชมคมจังหวัดนครสวรรค์ 
 
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์
โทร 0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810  E-mail tatsawan@tat.or.th www.tourismnakhonsawan.org
 
กำหนดการแถลงข่าว
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น กลุ่มจังหวัดภาพเหนือตอนล่าง ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาประชมคมจังหวัดนครสวรรค์
 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. - ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน
- ชมนิทรรศการ และวีดีทัศน์การจัดงานในจุดต่างๆ
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - ขบวนแห่พระบรมรูป ร.๕ ขึ้นสู่เวที
- พิธีกรภาพสนามเชิญผู้แถลงข่าวขึ้นเวที ประกอบด้วย
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ , นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ,
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ , ว่าที่ร.ต.ปรีชา พลับน้อย  นายอำเภอพยุหะคีรี
และนางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
- ชมการแสดงชุด “รัตนโกสินทร์รุ่งโรจน์เรืองรอง”
- ผู้จัดงานเสด็จประพาสต้น กล่าวถึงกิจกรรมงานตามรอยเสด็จประพาสต้น
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. - ผู้เข้าร่วมแถลงซักถาม
- ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน / ปิดงานแถลงข่าว